093 880 3925
Thửa đất số 42, Tờ bản đồ số 7, Tổ 9, Ấp Bãi Bổn, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
info@sivaland.com

Biểu Mẫu Văn Bản

120 Biểu mẫu văn bản thông dụng về bất động sản. Tải miễn phí.

STT

Tên văn bản

Tập tin tải về

1Tờ Khai lệ phí trước bạ nhà đất
Tờ Khai lệ phí trước bạ nhà đất- sivaland
2Thông tư hướng dẫn về cấp phép xây dựngThông tư hướng dẫn về cấp phép xây dựng
3Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng chứng thựchttps://sivaland.com/wp-content/uploads/2020/06/mau-di-chuc-bang-van-ban-co-cong-chung-chung-thuc.pdf
4mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứngmẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng
5mẫu di chúc bằng văn bản không có người làm chứngmẫu di chúc bằng văn bản không có người làm chứng
6quyết định về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng bộ xây dựngquyết định về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng bộ xây dựng
7quyết định về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà đầu thầu nước ngoàiquyết định về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà đầu thầu nước ngoài
8sổ địa chính điện tử phần đăng ký thửa đấtsổ địa chính điện tử phần đăng ký thửa đất
9thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoàithông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài
10Hợp đồng cho thuê nhàHợp đồng cho thuê nhà
11Hợp đồng cho thuê quyền sủ dụng đất và tài sản gắn liền với đấtHợp đồng cho thuê quyền sủ dụng đất và tài sản gắn liền với đất
12Hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốnHợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn - sivaland
13Hợp đồng đặt cọcHợp đồng đặt cọc
14Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đấtHợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất
15Hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà ởHợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà ở
16Hợp đồng mua bán nhà đấtHợp đồng mua bán nhà đất
17Hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏHợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ
18Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đấtHợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
19Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đấtHợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
20Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đấtHợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
21Hợp đồng thi công xây dựng nhà ởHợp đồng thi công xây dựng nhà ở
22Hợp đồng thuê đấtHợp đồng thuê đất
23Hợp đồng thuê nhàHợp đồng thuê nhà
24Hợp đồng thuê nhà ởHợp đồng thuê nhà ở
25Danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng người được giao quản lýDanh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng người được giao quản lý
26Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đấtDanh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất
27Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đấtDanh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất
28Đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựngĐề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng
29Đề nghị điểu chỉnh nội dungĐề nghị điểu chỉnh nội dung
30Đơn đăng ký biến động đất đai tài sản gắn liền với đấtĐơn đăng ký biến động đất đai tài sản gắn liền với đất
31Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hửu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtĐơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hửu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
32Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu là tổ chứcĐơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu là tổ chức
33Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻĐơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ
34Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sủ dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trungĐơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sủ dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung
35Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hửu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtĐơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hửu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
36Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựngĐơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
37Đơn đề nghị tách thửa hợp thửa đấtĐơn đề nghị tách thửa hợp thửa đất
38Đơn điều chỉnh gia hạn cấp lại giấy phép xây dựngĐơn điều chỉnh gia hạn cấp lại giấy phép xây dựng
39Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạmĐơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm
40Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đấtĐơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất
41Đơn xin gia hạn sử dụng đấtĐơn xin gia hạn sử dụng đất
42Đơn xin giao đất cho thuê đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đấtĐơn xin giao đất cho thuê đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất
43Đơn xin giao đất để làm nhà ở ( dùng cho hộ gia đình cá nhân)Đơn xin giao đất để làm nhà ở ( dùng cho hộ gia đình cá nhân)
44Đơn xin thuê đất dùng cho tổ chức trong nước, người Việt nam định cư ở ngước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoàiĐơn xin thuê đất dùng cho tổ chức trong nước, người Việt nam định cư ở ngước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài
45Đơn xin thuê lại đấtĐơn xin thuê lại đất
46Giấy thỏa thuận 1 ( vv bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất)Giấy thỏa thuận 1 ( vv bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất)
47Giấy phép sửa chữa cải tạo công trình nhà ởGiấy phép sửa chữa cải tạo công trình nhà ở
48Giấy phép xây dựng có thời hạn sử dụng cho công trình nhà ở riêng lẻGiấy phép xây dựng có thời hạn sử dụng cho công trình nhà ở riêng lẻ
49Giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻGiấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ
50Giấy ủy quyềnGiấy ủy quyền
51Biểu mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cá nhânBiểu mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cá nhân
52Biểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thônBiểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn
53Biểu mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cá nhânBiểu mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở cá nhân
54Biểu mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở – tổ chứcBiểu mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở - tổ chức
55Biểu mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở – cá nhânBiểu mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở - cá nhân
56Biểu mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở và quyền sử dụng đất ở – tổ chứcBiểu mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở và quyền sử dụng đất ở - tổ chức
57Biểu mẫu đơn đề nghị cấp phó ban giấy phép xây dựngBiểu mẫu đơn đề nghị cấp phó ban giấy phép xây dựng
58Biểu mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dungBiểu mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung
59Biểu mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựngBiểu mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng
60Biểu mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựngBiểu mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng
61Biểu mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đấtBiểu mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất
62Biểu mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtBiểu mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
63Biểu mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cá nhânBiểu mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cá nhân
64Biểu mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổ chứcBiểu mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổ chức
65Biểu mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựngBiểu mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng
66Biểu mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng tổ chứcBiểu mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng tổ chức
67Bản tường trìnhBản tường trình
68Bản đăng ký kiến nghị cấp giấy chứng nhận đầu tưBản đăng ký kiến nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
69Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức cá nhân thiết kếBản kê khai kinh nghiệm của tổ chức cá nhân thiết kế
70Bản mẫu di chúcBản mẫu di chúc
71Bản mẫu giấy thõa thuận phân chia di sảnBản mẫu giấy thõa thuận phân chia di sản
72Bản mẫu hợp đồng bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất cá nhânBản mẫu hợp đồng bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất cá nhân
73Bản mẫu hợp đồng bảo lãnh giá trị QSDĐ tham khảoBản mẫu hợp đồng bảo lãnh giá trị QSDĐ tham khảo
74Bản mẫu hợp đồng cho thuê đất tổ chức nhà nướcBản mẫu hợp đồng cho thuê đất tổ chức nhà nước
75Bản mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở dành cho cá nhân hộ gia đìnhBản mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở dành cho cá nhân hộ gia đình
76Bản mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở dành cho người nước ngoàiBản mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở dành cho người nước ngoài
77Bản mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất cá nhânBản mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất cá nhân
78Bản mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyềnBản mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền
79Bản mẫu hợp đồng mua bán một phần nhà – dành cho cá nhânBản mẫu hợp đồng mua bán một phần nhà - dành cho cá nhân
80Bản mẫu hợp đồng mua bán nhà ở dành cho cá nhânBản mẫu hợp đồng mua bán nhà ở dành cho cá nhân
81Bản mẫu hợp đồng mua bán nhà nước thuộc sở hữu nhà nước và chuyển qsddBản mẫu hợp đồng mua bán nhà nước thuộc sở hữu nhà nước và chuyển qsdd
82Bản mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở cá nhânBản mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở cá nhân
83Bản mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở cá nhânBản mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở cá nhân
84Bản mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà cá nhânBản mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà cá nhân
85Bản mẫu hợp đồng thế chấp qsdd cá nhânBản mẫu hợp đồng thế chấp qsdd cá nhân
86Bản mẫu hợp đồng thế chấp qsdd – tổ chức nhà nướcBản mẫu hợp đồng thế chấp qsdd - tổ chức nhà nước
87Bản mẫu hợp đồng thuê đất cá nhânBản mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân
88Bản mẫu hợp đồng thuê lại đất cá nhânBản mẫu hợp đồng thuê lại đất cá nhân
89Bản mẫu hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nướcBản mẫu hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước
90Bản mẫu hợp đồng trao đổi nhà ở cá nhânBản mẫu hợp đồng trao đổi nhà ở cá nhân
91Bản mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà ở cá nhânBản mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà ở cá nhân
92Bản mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý sử dụng nhà ở cá nhânBản mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý sử dụng nhà ở cá nhân
93Bản mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồngBản mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng
94Bản mẫu tờ hủy bỏ di chúcBản mẫu tờ hủy bỏ di chúc
95Bản mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đấtBản mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
96Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nướcBản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
97Báo cáo các công việc dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhấtBáo cáo các công việc dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất
98Báo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phươngBáo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương
99Báo cáo tình hình hoạt động cảu nhà thầu nước ngoài định kỳ và khi hoàn thành công trìnhBáo cáo tình hình hoạt động cảu nhà thầu nước ngoài định kỳ và khi hoàn thành công trình
100Biên bản kiểm tra công trình hoàn thànhBiên bản kiểm tra công trình hoàn thành
101Biên bản kiểm tra định vị mỏng và công trình ngầmBiên bản kiểm tra định vị mỏng và công trình ngầm
102Biên bản nhận hồ sơBiên bản nhận hồ sơ
103Biên bản bàn giao tài sảnBiên bản bàn giao tài sản
104Biên bản giao đất trên thực địaBiên bản giao đất trên thực địa
105Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhàBiên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà
106Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp bảo lảnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtĐơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp bảo lảnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
107Phiếu hướng dẫn và yêu cầu bổ sung hồ sơPhiếu hướng dẫn và yêu cầu bổ sung hồ sơ
108Phiếu hẹnPhiếu hẹn
109Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơPhiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ
110Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng được lưu trữPhiếu yêu cầu sao lục hợp đồng được lưu trữ
111Thõa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồngThõa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng
112Thõa thuận chia tài sản chung vợ chồngThõa thuận chia tài sản chung vợ chồng
113Đơn xin tách thửa hợp thửa đấtĐơn xin tách thửa hợp thửa đất
114Tờ khai đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đấtTờ khai đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất
115Tờ khai tiền sử dụng đấtTờ khai tiền sử dụng đất
116Văn bản đề nghị nhận thừa kếVăn bản đề nghị nhận thừa kế
117Văn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyềnVăn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền
118Văn bản sửa đổi bổ sung di chúcVăn bản sửa đổi bổ sung di chúc
119Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồngVăn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng
120Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồngVăn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng
121Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồngVăn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng
122Văn bản từ chối nhận di sảnVăn bản từ chối nhận di sản
0/5 (0 Reviews)

0938.803.925