093 880 3925
Thửa đất số 42, Tờ bản đồ số 7, Tổ 9, Ấp Bãi Bổn, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
info@sivaland.com

Hàm Ninh

Bất Động Sản Hàm Ninh Phú Quốc

0938.803.925