Share:

Hướng dẫn thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu Phú Quốc

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp sổ đỏ lần đầu Phú Quốc ) bao gồm:

 • Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (theo biểu mẫu văn bản tải về tại đây ).
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất ( Giấy xác nhận nguồn gốc đất tự khai khẩn, Hợp đồng mua bán )
 • Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ nhà, đất đã có sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng) (nếu có).
 • CMND, Hộ khẩu thường trú của người sử dụng đất.
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( Độc thân; kết hôn; đã ly hôn…)
 • Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có mảnh đất.

 • Trường hợp đất chưa đo đạc thì Phòng đăng ký đo đạc sẽ cấp giấy hẹn tiến hành đo đạc để có “ bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất” và “Phiếu Xác Nhận Kết Quả Đo Đạc Hiện Trạng Thửa Đất  hiện trạng thửa đất “. ( Thời gian hẹn trong khoảng 90 ngày làm việc)
 • Sau khi phòng đo đạc tiến hành đo đạc sẽ trả cho chủ đất ba bản : một là “ bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất” và hai là “Phiếu Xác Nhận Kết Quả Đo Đạc Hiện Trạng Thửa Đất hiện trạng thửa đất “, “Tờ trích đo địa chính” để ký tên xác nhận chủ sử dụng  đất và chủ giáp ranh, sau khi sau khi hoàn thành xong bước 2 tiến hành nộp lại phòng đo đạc.
 • Sau khi phòng đo đạc đóng mộc sẽ thông báo cho chủ sử dụng đất lên văn phòng đăng ký đất đai nhận kết quả “ bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất” và “Phiếu Xác Nhận Kết Quả Đo Đạc Hiện Trạng Thửa Đất  hiện trạng thửa đất” và đóng lệ phí đo đạc ( Lệ phí < 10,000m2 dưới 1 triệu)

Bước 3: Chủ sử dụng đất mang hồ sơ đăng ký ban đầu và kết quả “ bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất” và “Phiếu Xác Nhận Kết Quả Đo Đạc Hiện Trạng Thửa Đất  hiện trạng thửa đất” đến ủy ban nhân dân xã quản lý thửa đất.

 • Phối hợp với hạt kiểm lâm kiểm tra đất bị dính ranh rừng quốc gia.
 • UBND Xã xác minh nguồn gốc đất
 • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà và đất ( tải mẫu về tại đây)
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất ( Giấy xác nhận nguồn gốc đất tự khai khẩn, Hợp đồng mua bán )
 • Công báo 15 ngày làm việc tại xã

Bước 4: Mang toàn bộ hồ sơ xác nhận của UBND xã/ thị trấn đến UBND huyện Phú Quốc  ( bộ phận một cửa) bao gồm:

Sau khi tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận sẽ viết biên nhận hẹn người làm hồ sơ ngày nhận thông báo thuế. Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phiếu hẹn của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

UBND huyện Phú Quốc

Lệ phí xin cấp sổ đỏ lần đầu Phú Quốc

 • Lệ phí trước bạ: Theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 45/2011/NĐ-CP.
 • Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân phải nộp lệ phí trước bạ bằng 0,5%  giá tính lệ phí trước bạ (giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành).
 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
 • Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới.
 • Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới.
 • Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh (quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này) được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận.
 • -Ngoài ra còn phải nộp các loại phí khác (nếu có), như: Phí thẩm định, phí trích đo.

Mọi thắc mắc về thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu Phú Quốc, vui lòng liên hệ :

Ms Thủy : 093 880 3925,

Mail – kthuyho@gmail.com

 

Admin.

0/5 (0 Reviews)